ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА – ПЪРВОМАЙ

ДЕЦАТА И ЕКИПИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ГРАД ПЪРВОМАЙ ОТБЕЛЯЗАХА 3-ТИ МАРТ

С две мероприятия в град Първомай отбелязаха 3-ти март - националният празник на България. В навечериетона празника екипът и потребителите на ЦНСТ Първомай посетиха богата етнографска сбирка. На децата бяха показани различни предмети и дрехи от ежедневието на...

БАБА МАРТА ПОСРЕЩНАХА ДЕЦА И ДОБРОВОЛЦИ В ЦНСТ ПЪРВОМАЙ

По традиция на 1-ви март децата и екипа от ЦНСТ Първомай отбелязват Баба Марта с творческа работилница. И тази година работилницата беше изпълнена с голям творчески заряд и забавления. Малки и големи се включиха в направата, кой ще изработи по-красиви мартеници и...

СОНИК СТАРТ СТАРТИРА СЪС СУПЕРВИЗИИ ЗА ЕКИПИТЕ СИ ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

СОНИК СТАРТ започва годината с развитие, надграждане и подкрепа за екипите си работещи по центровете в цялата страна. Супервизията е особено ценна за екипите предоставящи социални услуги. Екипите носят голяма отговорност към потребителите си. Ето защо всеки служител...

Жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца/младежи, лишени от родителска грижа

КЪЩА КАТО ВКЪЩИ
уют и подкрепа в живота на детето в среда, близка до семейната!

Създаване на възможности за РАВЕН СТАРТ на деца и младежи за пълноценно социално включване!