ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА – ПЪРВОМАЙ

ДА ИЗЧИСТИМ ПЪРВОМАЙ – НЕКА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, НЕКА БЪДЕМ ДОБРИЯТ ПРИМЕР!

На 16 септември се състоя инициативата за почистване "Да изчистим Първомай". Тя бе организирана съвместно с ЦОП, ЦСРИ, ЦНСТДБУ Първомай със съдействието на Община Първомай! В почистването участваха децата от Център за настаняване от семеен тип, доброволци, екипите на...

„ДЕН НА ПРОФЕСИИТЕ“ ЗА ДЕЦАТА ОТ ЦНСТДБУ ПЪРВОМАЙ

"Ден на професиите" за децата от ЦНСТДБУ, град Първомай. Те имаха възможност да посетят местни професионалисти в своята област, които с радост ги приеха на работните си места и ги въведоха в своята дейност. Децата опознаха чрез практика професиите им, като влязоха в...

ДЕЦАТА ОТ ЦНСТДБУ ПОСЕТИХА ЗООПАРКА В ПАЗАРДЖИК

Децата от ЦНСТДБУ в град Първомай посетиха зоологическа градина на град Пазарджик. Тя се намира в красивия парк "Остров Свобода". Там децата видяха различни екзотични животински видове и птици. Искрено се вълнуваха при всяка среща със животните. След това се...

Жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца/младежи, лишени от родителска грижа

КЪЩА КАТО ВКЪЩИ
уют и подкрепа в живота на детето в среда, близка до семейната!

Създаване на възможности за РАВЕН СТАРТ на деца и младежи за пълноценно социално включване!