ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА – ПЪРВОМАЙ

ДЕТЕ ОТ ЦНСТ В ПЪРВОМАЙ ПРЕДСТАВИ РАЗРАБОТЕНА БИЗНЕС ИДЕЯ НА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОНИК СТАРТ В СЛИВЕН

Дете от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в град Първомай, представи достойно СОНИК СТАРТ на НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ в град Сливен на тема "Предприемачеството през погледа на младите хора - възможности и мечти". Тя се проведе в периода...

Сливен е домакин на Националната научна конференция за ученици „Предприемачеството през погледа на младите хора – възможности и мечти“.

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ - Сливен е домакин на Националната научна конференция за ученици „Предприемачеството през погледа на младите хора – възможности и мечти“. /PDF -...

Жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца/младежи, лишени от родителска грижа

КЪЩА КАТО ВКЪЩИ
уют и подкрепа в живота на детето в среда, близка до семейната!

Създаване на възможности за РАВЕН СТАРТ на деца и младежи за пълноценно социално включване!