ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА – ПЪРВОМАЙ

ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ С. ЕЗЕРОВО

Най-малките деца от ЦНСТД Първомай посетиха Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с. Езерово. Възможността от ранна детска възраст да проявяваме приемственост и толерантност бяха само част от нашето посещение. Показахме,че умеем да уважаваме,подкрепяме,...

ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА С ЦНСТД ПЪРВОМАЙ

Толерантността означава търпимост и зачитане на различията, били те социални, културни, сексуални или религиозни. Толерантността е морална стойност, която предполага пълното зачитане на другите, техните идеи, практики или убеждения, независимо дали са различни от...

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Днес, 01.11.2019г. в ЦНСТДБУ Първомай децата отбелязаха един от най-видните национални празници – Денят на народните будители. Те с ентусиазъм се включиха в изработването на табло с рисунки, участваха в беседа и игри, чрез които отдадоха почит на делото на...

Жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца/младежи, лишени от родителска грижа

КЪЩА КАТО ВКЪЩИ
уют и подкрепа в живота на детето в среда, близка до семейната!

Създаване на възможности за РАВЕН СТАРТ на деца и младежи за пълноценно социално включване!