ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА – ПЪРВОМАЙ

СОНИК СТАРТ СТАРТИРА СЪС СУПЕРВИЗИИ ЗА ЕКИПИТЕ СИ ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

СОНИК СТАРТ започва годината с развитие, надграждане и подкрепа за екипите си работещи по центровете в цялата страна. Супервизията е особено ценна за екипите предоставящи социални услуги. Екипите носят голяма отговорност към потребителите си. Ето защо всеки служител...

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР СЪЗДАДЕ НОВО ПРИЯТЕЛСТВО МЕЖДУ ТРЕТОКЛАСНИЦИ ОТ СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ И ДЕЦА ОТ ЦНСТ ПЪРВОМАЙ

3-ти Б клас от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай, с техния преподавател Невена Чалъкова зарадваха децата от Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в гр. Първомай. Учениците организираха благотворителен базар с ръчно изработени от тях кукли, за да...

Жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца/младежи, лишени от родителска грижа

КЪЩА КАТО ВКЪЩИ
уют и подкрепа в живота на детето в среда, близка до семейната!

Създаване на възможности за РАВЕН СТАРТ на деца и младежи за пълноценно социално включване!