С две мероприятия в град Първомай отбелязаха 3-ти март – националният празник на България. В навечериетона празника екипът и потребителите на ЦНСТ Първомай посетиха богата етнографска сбирка.
На децата бяха показани различни предмети и дрехи от ежедневието на възрожденските българи. Децата бяха изненадани да научат колко много труд са полагали хората по онова време, за да си изработят дрехи или за да си сготвят ястие.
На 3-ти март всички заедно посетиха връх Драгойна, където заедно с колегите от ЦОП Първомай гордо развяха българския трикольор. По време на похода имаха възможност да се насладят на красивата природа, да се запознаят с историята на местността и да си честитят празника с други граждани.