СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ

Ако искаш да отдадеш своя ентусиазъм, знания и опит!
Ако искаш да бъдеш полезен на себе си и другите!
Ако проявяваш интерес към социалната дейност!
Ако търсиш възможности за развитие!
Ако имаш нужда от нови контакти и приятелства!
СТАНИ НАШ ДОБРОВОЛЕЦ!

Като Доброволец в Доброволческата програма на СОНИК СТАРТ ще имаш възможността да изградиш нови умения, да срещнеш интересни и мотивирани хора, да посетиш нови места, да получиш възможност за обмяна на опит, да изградиш или обогатиш своите ценности и идеи; да подкрепиш индивидуалното си и личностно развитие!

Доброволчеството в Център за настаняване от семеен тип за деца – Първомай:

  • предоставя пространство за изяви на собствени таланти и идеи, подкрепа и сътрудничество;
  • начин за включване на децата и младежите в дейности, насърчаващи солидарността между хората, както и насърчаване за активно личностно развитие;
  • възможност за пътувания и посещения на нови места;
  • е мотивирано от свободната воля и желание на личността, а не от стремеж за материални или финансови облаги или от външен (социален, икономически или политически) натиск;
  • цели  да помага на уязвимите хора и техните общности в съответствие с фундаменталните принципи на солидарността и зачитане на достойнството на човешката личност.

Кой може да бъде доброволец?

  • Доброволец в Център за настаняване от семеен тип за деца в гр. Първомай може да бъде всеки, без значение възрастта, расата, пола, религията, социалното положение и политическите възгледи, който е мотивиран да помага и действа в съответствие с основните принципи добротворството.

Как да стана доброволец?

  • Да ни посетите на адрес: гр. Първомай, ул. “Крали Марко” №22А
  • Да се свържете с нас на e-mail: parvomay2@sonikstart.eu
  • Обадете се на тел: +359889 41 12 49